cinveseytan


Konu: CIN VE SEYTAN

 

CN VE ZELLKLER

1.  Ateten yaratlmlardr.

2.  Duyu organlaryla alglanamayan ruhni varlklardr.

3.  eitli ekillere girebilirler

4.  Cinlerde insanlar gibi  ilahi emirlere itaat etmekle mkelleftirler.

5.  Hz. Peygamberin peygamberlii cinleri de kapsamaktadr. Bunun iin Raslllah (s.a.v.) slam cinlere de anlatmtr.

6.  Cinlerin bazlar mslman olsa da ekserisi kafirdir. Mmin olanlar cennete, kafir olanlar da cehenneme girecektir.

7.  Cinler gaybi bilmezler. Ancak uzun sre yaadklar iin   insanlarn  bilemedikleri baz bilgileri bilme imkanlar vardr. Bu durum onlarn insanlardan daha stn olduklarn ifade etmez.

8.  Hadislere gre Cinler tpk insanlar gibi yerler ierler, evlenirler ve oalrlar, erkeklik ve diilikleri vardr, doar byr ve lrler. Cinlerin mr insanlara gre ok uzundur.

9.  Cahiliye dneminde Sabiiler, Sryaniler, Eski Yunan ve Romallar cinleri ilah derecesine karm ve dev, peri, eytan adlaryla anlan bu varlklara tapnmlardr.

10. Bunlarla sihir ve tlsm yapmlardr.

11. Cinler baz durumlarda insanlara zarar verseler de (bazan ok basit varlklar da insana zarar verebilmektedir)  mslman kimsenin bunlardan korkmamas ve bunlarn erlerinden Allaha snmas gerekir. nsann bunlardan ok stn olduuna gnlden inanmas lazmdr.

12. Bunlarn tuzana dmemek veya den kimsenin  kurtulmas iin  Hz. Peygamber Ayetel- Krsi ve Nas-Felak surelerinin okunmasn tavsiye etmitir.

 

EYTAN VE ZELLKLER

1.  Cinler gibi bunlar da ateten yaratlm ruhani varlklardr.

2.  Kuran- Kerimde eytandan iblis diye bahsedilir.

3.  Bunlar gzle grlmeyen fakat varl kesin olan kibirli ve si bir varlktr.

4.  Hz. Ademe secde etmeyip isyan nedeniyle Allahn rahmetinden kovulmutur.

5.  Araf suresinde ifade edildii gibi Cenab- Hakk onun cezasn ertelemi ve kyamete kadar insanlar saptrmak iin ona imkan tanmtr.

6.  eytan ilk i olarak Hz. Adem ile ei Hz. Havvay yanltarak cennetten karlmalarna sebeb olmutur.

7.  Allah yolundan ayrlan, sapklk ve azgnlk yapan insanlar eytann esiri olmaya ve eytann kendilerini epeevre sarmalarna vesile olurlar.

8.  Kuran- Kerim de Allaha hakkyla inanan  ve Ona  ibadet eden kimseye eytann hi etkisi olmayaca bildirilmektedir.

EYTAN NN YARATILMITIR ?

1.  Allahn varlklarndan  birinin dierinden ayrt edilebilmesi iin

2.  Allahn kahhar, mntekm, adl gibi isimlerinin tecelli edecei bir varln bulunmas iin

3.  Eer eytan yaratlmam olsayd Allahn afv, mafiret, rahmet gibi sfat ve isimlerinin tecelli etmesi mmkn olmazd.

4.  eytan yaratlmama olsayd Allaha kulluk ve itaattan sz etmek mmkn olmazd.

Her fiil zddyla bilinir. er ve irkinliin msebbibi olan eytan olmasayd ibadet, hayr, taat gibi  gzelliklerin kymeti bilinmezdi.

CN VE ZELLKLER

1.  Ateten yaratlmlardr.

2.  Duyu organlaryla alglanamayan ruhni varlklardr.

3.  eitli ekillere girebilirler

4.  Cinlerde insanlar gibi  ilahi emirlere itaat etmekle mkelleftirler.

5.  Hz. Peygamberin peygamberlii cinleri de kapsamaktadr. Bunun iin Raslllah (s.a.v.) slam cinlere de anlatmtr.

6.  Cinlerin bazlar mslman olsa da ekserisi kafirdir. Mmin olanlar cennete, kafir olanlar da cehenneme girecektir.

7.  Cinler gaybi bilmezler. Ancak uzun sre yaadklar iin   insanlarn  bilemedikleri baz bilgileri bilme imkanlar vardr. Bu durum onlarn insanlardan daha stn olduklarn ifade etmez.

8.  Hadislere gre Cinler tpk insanlar gibi yerler ierler, evlenirler ve oalrlar, erkeklik ve diilikleri vardr, doar byr ve lrler. Cinlerin mr insanlara gre ok uzundur.

9.  Cahiliye dneminde Sabiiler, Sryaniler, Eski Yunan ve Romallar cinleri ilah derecesine karm ve dev, peri, eytan adlaryla anlan bu varlklara tapnmlardr.

10. Bunlarla sihir ve tlsm yapmlardr.

11. Cinler baz durumlarda insanlara zarar verseler de (bazan ok basit varlklar da insana zarar verebilmektedir)  mslman kimsenin bunlardan korkmamas ve bunlarn erlerinden Allaha snmas gerekir. nsann bunlardan ok stn olduuna gnlden inanmas lazmdr.

12. Bunlarn tuzana dmemek veya den kimsenin  kurtulmas iin  Hz. Peygamber Ayetel- Krsi ve Nas-Felak surelerinin okunmasn tavsiye etmitir.

EYTAN VE ZELLKLER

1.  Cinler gibi bunlar da ateten yaratlm ruhani varlklardr.

2.  Kuran- Kerimde eytandan iblis diye bahsedilir.

3.  Bunlar gzle grlmeyen fakat varl kesin olan kibirli ve si bir varlktr.

4.  Hz. Ademe secde etmeyip isyan nedeniyle Allahn rahmetinden kovulmutur.

5.  Araf suresinde ifade edildii gibi Cenab- Hakk onun cezasn ertelemi ve kyamete kadar insanlar saptrmak iin ona imkan tanmtr.

6.  eytan ilk i olarak Hz. Adem ile ei Hz. Havvay yanltarak cennetten karlmalarna sebeb olmutur.

7.  Allah yolundan ayrlan, sapklk ve azgnlk yapan insanlar eytann esiri olmaya ve eytann kendilerini epeevre sarmalarna vesile olurlar.

8.  Kuran- Kerim de Allaha hakkyla inanan  ve Ona  ibadet eden kimseye eytann hi etkisi olmayaca bildirilmektedir.

EYTAN NN YARATILMITIR ?

1.  Allahn varlklarndan  birinin dierinden ayrt edilebilmesi iin

2.  Allahn kahhar, mntekm, adl gibi isimlerinin tecelli edecei bir varln bulunmas iin

3.  Eer eytan yaratlmam olsayd Allahn afv, mafiret, rahmet gibi sfat ve isimlerinin tecelli etmesi mmkn olmazd.

4.  eytan yaratlmama olsayd Allaha kulluk ve itaattan sz etmek mmkn olmazd.

Her fiil zddyla bilinir. er ve irkinliin msebbibi olan eytan olmasayd ibadet, hayr, taat gibi  gzelliklerin kymeti bilinmezdi.

 

 

www.beepworld.de/members68/miroglu2301 

Eigene Webseite von Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!